Cerita EnsikloPekka

Berdaya Berkat Kegigihan dan Menolak untuk Menyerah: Kisah Diri Khotimatul Karimah

Gigih dan penuh perjuangan. Itulah garis besar dari hidupku. 16 tahun aku merawat anakku satu-satunya