Cerita EnsikloPekka

Masa Lalu Tidak Menghambatku Untuk Menjadi Lebih Baik: Kisah Diri Maryam

Maryam, nama terindah ini diberikan kepadaku. Namun, sehari-hari aku dipanggil Nu  ar. Aku adalah anak